Powered by Blogger.

OLD BUT GOLD IDEA: LADDER IN THE BEDROOM

Wednesday, January 22, 2014the idea to use ladder in the interior is not new, i used it myself long long time ago :)  but here i find it just like i love it. in the bedroom, where you can throw few clothes / don't tell me that you don't do it :) / or to hang few coat hooks on it. with beautiful white shirts. 


идеята да се използва стълба в интериора, изобщо не е нова. дори аз съм я взаимствала преди много, много време. тук обаче приложението и най-много ми харесва - в спалнята, където можете да метнете отгоре и дрехи - не ми казвайте, че винаги всичко си подреждате :)  или пък да провесите няколко закачалки с красиви бели ризи. 

photography: fantastic frank

No comments:

Post a Comment