Powered by Blogger.

How to create a gorgeous entrance in your home

Thursday, September 12, 2013The entrance is the first and the last room in your home that every guest will see. And that's why the stylist Jo Carmichael and the photographer Sam Mcadam-Cooper worked together on a project how to create your own impressive entrance. You have to pay attention to the colors, to add some flowers, storage boxes and hooks - perfectly in the same wooden texture and frames with your photos. And if you add also a big and interesting pendant light, you will have accent that will definitely grab the attention and create good impression.


Входът на къщата е първото и последното място, което всеки гост ще запомни от домът ви. Именно затова стилистката Jo Carmichael и фотографката Sam Mcadam-Cooper са разработили вдъхновяващ пример за това как да направите красиво своето фоайе, коридор и пр. Важно е да обърнете внимание на цветовата композиция, да добавите цветя, кутии, красиви закачалки и снимки по стената. А ако към всичко това внесете и интересна и по-голяма лампа, то тя ще служи като акцент и ще привлича внимание. 

 stylist: jo carmichael, photography: sam mcadam-cooper for homelife

No comments:

Post a Comment