Powered by Blogger.

The Beautiful Scandinavian House with a Mediterranean feeling // Красивата скандинавска къща със Средиземноморско усещане

Saturday, June 29, 2013I really like the domination of white in this newly built summer house. Although the rooms are decorated in Scandinavian style there are few ideas that remind of the tradition of the Mediterranean, especially in the bedroom and bathroom. And talking about the bathroom, this is the only place where the white give a place to the grey and concrete. Oh, and I forgot to mention the outdoor space with the swimming pool, it is so simple and pretty. 

Аз много харесвам доминантността на бялото в тази ново построена лятна къща. Въпреки че стаите са декорирани според скандинавския стил, има няколко идеи, които напомнят на традициите от Средиземноморието - особено в спалнята и банята. И говорейки за банята, това е единственото място, където бялото отстъпва простор за сивото и бетона. 
Ох, пропуснах да отбележа и външното пространство с басейна, което е толкова изчистено и красиво.

images: skona hem

No comments:

Post a Comment