Powered by Blogger.

Bricks and Raw Wood in a Rotterdam Home // Тухли и сурово дърво в къща в Ротердам

Thursday, May 23, 2013This cozy home in Rotterdam, The Netherlands, was renovated by Stella Verbrugge and Joeri van Zwoll. It is located in a nineteenth century house and impresses with the combination of white, bricks and raw wood. The simplicity of the furniture and decoration fits perfectly there.


Този уютен дом в Ротердам, Холандия, е възстановен от Stella Verbrugge и Joeri van Zwoll. Разположен е в къща строена през 19в. и впечатлява с комбинацията си от бяло, тухла и сурово дърво. Семплостта на мебелите и декорация перфектно му отиват, нали?

images via: home adore

No comments:

Post a Comment