Powered by Blogger.

Rose festival in Bulgaria

Monday, May 26, 2014Maybe one of the most beautiful festivals is the Rose Festival in Bulgaria. It is held annually in the Rose Valley. For a long time I dreamt of going there but I never had the chance until this year.

Today I came back from a lovely trip on which I met dear friends, I saw many beautiful places, I ate cherries directly from the tree and I visited the village of Gorno Izvorovo were the roses grow. With many songs and dances the festival guides you through the traditions of rose-picking, which are then used to produce the legendary aromatic rose oil. 


Near the main stage of the festival I meat an authentic, real rose-picker lady. She was working so fast with her hands and I made her a compliment about her speed. She then replied that she is slow now because she is old so I can’t even imagine how it was when she was young. She said that her hands smell like roses few weeks after they finish with picking the roses. I am sorry I couldn’t stay to talk more with her, she was so kind and… real.

I will do my best to go there again and I recommend you to do so too if you ever have a chance.
Може би един от най-красивите фестивали е този на розата. Провежда се от 111години в Долината на розата - България. Много дълго време си мечтаех да намеря време и възможност да отида и да го видя и тази година ми се случи. Точно днес се прибрах от едно фантастично пътешествие. Освен че се видях с много близки мои приятели, кръстосвахме много красиви места из България, ядохме череши от дървото и посетихме този фестивал в с. Горно Изворово. 


С много песни и танци, ритуално фестивала разказва за традициите в събирането на рози, от които в последствие се прави ароматното розово масло. Всъщност само на няколко крачки от официалното празненство аз срещнах истинска розоберачка. Движеше ръцете си много бързо и умело и когато я похвалих за бързината и, тя отговори, че вече работи по-бавно, тъй като е остаряла. Каза че ръцете и със седмици след розобера все още миришат на рози. Съжалявам, че не поостанах, за да си поприказвам още с нея. Беше толкова мила. 

Със сигурност догодина по същото време ще направя всичко възможно, за да отида отново там. 

photography: radostina

No comments:

Post a Comment