Powered by Blogger.

HOW THE ARCHITECT LIVES

Friday, November 29, 2013if i have to describe in a few words how the danish architect pernille arends lives i would most probably use the words clean and modern look with the presence of lots of wood in perfect quality. here if there is no concern that the wood is in different shades and types, it is important to be very precise and in that lies the originality of this home.

i personally have always thought that the wood must be in the same hues, but this house completely changes my beliefs and i really like it.

besides the wood, this home is full of precious design elements, some of which are no longer produced and are more than 50 years old, such as the green, still operational phone. part of these design icons i've shown here for you.ако трябва да характеризирам с няколко думи как датския архитект pernille arends живее, бих използвала думичките чиста и модерна визия с присъствието на много дърво в перфектно качество. тук сякаш липсва притеснението, че дървото е в различни нюанси и типове, важното е да е много и именно в това се състои оригиналността на този дом. 

аз лично винаги съм смятала, че дървото трябва да бъде в еднакви нюанси, но тази къща напълно опровергава моето твърдение и така изпълнена тя много ми харесва. 

освен дървото, този дом изобилства и от скъпоценни дизайн предмети, някой от които вече не се произвеждат и са на повече от 50 години, като например зеленият все още работещ телефон. част от тези дизайн икони аз съм извадила специално за вас. 

photography: birigitta drejer for bolig magasinet

No comments:

Post a Comment