Powered by Blogger.

GEOLOGY OF SHOES OR HOW THE FOOTWEAR DESIGNER WORKS

Wednesday, October 23, 2013this year on the designblok - perhaps the largest design event in czech republic i noticed a very interesting and original shoes, created by barbora vesela. she is a footwear designer and maker, based in london and when i searched for more information about her i found a beautiful video that i really liked. the short movie is showing barbora's work and how this pair of shoes was created. 
"Project is taking inspiration from sediment layers and from effects of erosive processes in nature as well as from traditional shoe making techniques. Special construction method has been developed and used across the collection. Multiple layers of leather scrap pieces are added on the last and subsequently sanded down to achieve the final shape and unique colour pattern of the shoe. Colour scheme is influenced by old geological maps."


тази година на дизайнблок - може би най-голямото дизайн събитие в чехия, забелязах много интересни и оригинални обувки, направени от барбора весела. тя е дизайнер и създател на обувки от лондон и когато потърсих повече информация за нея, открих красиво видео, което много ми хареса. краткото филмче показва работата на барбора и как всъщност тези обукви са били създадени. 
"проектът е вдъхновен от седиментните слоеве, от последиците от ерозивните процеси в природата, а така също и от традиционната обувна техника. специалният метод на конструиране е разработен и се използва в цялата колекцията. многослойни парчета кожа, се добавят и накрая всичко се шлифова, за да се постигне крайната форма и уникален цветен модел на обувката. цветовата схема е повлияна от старите геоложки карти. "

No comments:

Post a Comment