Powered by Blogger.

Poznan in Poland through my lens // Познан през моя обектив

Friday, June 21, 2013Just a few weeks ago on Friday I had the pleasure for the first time to see Poznan - the fifth largest city in Poland, with very beautiful architecture and many interesting youthful. And today I decided to show you few of my pictures, because the city is very beautiful and worth seeing. I really hope that you will feel the spirit of Poznan.

Преди няколко седмици точно в петък имах удоволствието за пръв път да видя Познан - петият по големина град в Полша с изключително красива архитектура и много интересен младежки дух. И днес реших да ви представя мъничко снимки оттогава, защото градът е много красив и си заслужава да се види. Не го пропускайте, ако имате път натам. 

photography: radostina

No comments:

Post a Comment