Powered by Blogger.

Meet the talent: the stylist and photographer Anna Kvarnström // Запознайте се с таланта: Анна Кварнстром

Wednesday, June 12, 2013Long time ago I’ve had the idea to meet you regularly with interesting and impressive people, whom we can call inspiring and stylish. First I’ve had the pleasure to meet you with the Australian stylist Claire Larritt-Evans and then for some reason this project was frozen.


Recently though I thought of resurrecting the idea and today I have prepared for you an interview with another interior stylist and photographer. She is from Sweden and has wonderful taste and is very inspiring. If you haven’t heard about her so far, please meet Anna Kvarnström

I´ve always loved craft projects,  when I was younger I liked to decorate my room and so on. But my more deep interest for interior styling and decorating began when we moved to our house. A whole new world opened for me and our house was like a blank paper ready for me to decorate it.My style is both modern and old. I like to mix these two, old and modern. The old things give the house and the rooms a soul and they are very important for me when I decorate. The same is with the nature, one of my biggest source for inspiration. I must have som kind of wood thing in every room.


Things that I like and think is trendy are animals, it could be a pillow with zebra stripes, or a print with a big elephant or maybe a reindeer horn placed on the coffetable. The nature, bring it all in! Wooden details makes a room warm and cosy. I also like a touch of metal in my jobs and home, it could be a thing made of copper or gold, that thing will be an eyecather and also creates a wram feelingI find inspiration in the nature and also from the fashion industry , fashion and interior goes hand in hand and nowdays you can see the same trend both in clothes and homeaccessories.
I seek for inspiration most on the internet. I visit many blogs and Pinterest is a perfect place to get inspiration.


Ok, that is a hard question :) I admire a lot of bloggers, they give me the inspiration and feed me with news, lovely pictures and nice reading. 
Tina Hellberg is a stylist and I like most of her work, I think she has a great taste and she mixes old and modern in a lovely way. I also like Line Klein who is a photographer, I adore her pictures and I find inspiration from her work to my own work.This is not quite easy. But I really try to  work as hard as I can when the children are in school and take a break from the computer in the weekends.  My blog is a part of my work, you can see it like my portfolio so the blogposts are a part of my daily work and very important for me.


I don´t like to say this you should have and this should you not have in your home. A home is very personal. But a few advice is to take it slowly when you´re going to decorate your home, don´t rush! Save for the things that you really love. Otherwise you will regret your choises and in the end it gets more expensive  because you have to redo your  purchase. 
Show your guests who you are, let pictures, old memories and things that you love been shown in your home. In that way your home gets a personality and that is the whole point of interior styling and decorating.


Много, много отдавна имах идеята регулярно да ви срещам с интересни и вълнуващи хора, на които лесно можем да поставим етикета вдъхновяващи и стилни. Първо имах удоволствието да интервюирам изключително талантливата австралийска стилистка Claire Larritt-Evans и после този проект остана на заден план... Преди време обаче реших да възродя тази идея за среща с интересни и вдъхновяващи хора. И днес съм ви подготвила едно интервю с друга интериорна стилистка и фотографка, която обаче идва от Швеция, има чудесен вкус и е много вдъхновяваща. Ако не сте чували за нея, моля запознайте се с Anna Kvarnström

Винаги съм харесвала да изработвам неща със своите собствени ръце и когато бях мъничка ми харесваше много да си декорарам сама стаята. Но моите по-задълбочени интереси към интериорния стайлинг и декорация се случиха в момента, в който се преместихме в нашата къща. Цял нов свят сякаш се отвори за мен и нашата къща беше като празен лист хартия пред мен, който аз трябваше да запълня. 


Моят стил е едновременно модерен и стар. Много ми харесва да смесвам тези два стила. Винтидж предметите дават на къщата и стаите душа и затова са ми така важни, когато декорирам. Същото се случва и в природата, която е и моят най-голям източник на вдъхновение. Задължително трябва да имам дървени неща във всяка стая. 


Нещата, които аз харесвам и мисля са популярни са животните, може да е възглавничка на раета като зебра, или пък с принт на голям слон, или дори рогове от северен елен поставени върху масата за кафе. Щом е от природата, аз съм за! Дървените детайли правят пространството топло и уютно. И също харесвам металните предмети в моята работа и у дома - например продукт от мед или злато, който би привлякъл веднага окото. 


Както вече казах, намирам вдъхновение в природата и също в модната индустрия. Смятам, че модата и интериора вървят ръка за ръка в днешно време и могат да се забележат трендове, които се повтарят, както в дрехите, така и в домашните интериори. 
Също така търся вдъхновение и в интернет. Посещавам много блогове и Пинтерест е едно чудесно място в търсене на инспирация. 


О, това е труден въпрос. Възхищавам се на много блогъри, те ми дават вдъхновение, зареждат ме с информация, чудесни снимки и приятно четиво. 
Tina Hellberg е стилист, чиято работа аз много харесвам. Смятам, че тя има страхотен вкус и начинът, по който тя смесва старо с ново е впечатляващ. Също така много харесвам и датската фотографка Line Klein. Нейните снимки са изключителни и ме зареждат много. Това изобщо не е лесно. Но аз наистина се старая да работя много усърдно докато децата са на училище и вземам почивка от компютъра през уикендите. Моят блог е част от моята работа. Точно както и моето портфолио, той е много важна част в моя живот и работа. 


На мен не ми харесва да казвам, това ще трябва да имате у дома си и това трябва да изхъврлите. Домът е нещо много лично.  Но всъщност бих могла да конфигурирам няколко съвета и един от тях е да не бързате, когато декорирате дома си. Запазете си място за нещата, които наистина обичате. За да не се получи така, че след време да съжалявате за своите избори и да ви излезе скъпо, защото трябва да правите в дома си нещо отново. 
Покажете на своите гости кой сте, чрез снимки, стари спомени и неща, които харесвате. Изложете ги у дома. По този начин домът получава особено излъчване и според мен това е основната идея на стайлинга и декорацията. 


photography: Anna Kvarnström 

No comments:

Post a Comment