Powered by Blogger.

Handmade Leather Products by HarLex // Ръчно направени кожени изделия от Харлекс

Tuesday, June 11, 2013HarLex is a handmade leather crafting studio, based in Hong Kong, with stunning leather items. Stylish and simple, all their products can find a place right in my personal wish list - from luggage tags to leather backpacks for dogs (which in my case is completely unusable  as my dog is against any  unnecessary movement), the leather tote bags and wallets.

Did I already mention that I want all these things and I want them now? :)
HarLex е малко студио за производство на ръчнонаправени кожени изделия. И то само какви. Стилни и изчистени, всичките им продукти директно биха намерили място в моя личен списък с желания - от етикетите за багажи, до кожената раница за кученца (която в моя случай е напълно неприложима, тъй като моето куче обича домашния уют и определено не харесва излишното движение), през кожените чанти и портфейлите?

Казах ли вече, че ги искам всички тези неща и то веднага? :)

images: HarLex

No comments:

Post a Comment