Powered by Blogger.

In the studio of the floral designer Amy Merrick // В студиото на дизайнерката Ейми Мерик

Thursday, May 16, 2013Have you heard of a project called "The Makers"? This is an idea of the photographer Jennifer Causey, launched in 2010. The project presents a variety of creative and talented people in their own studios, as they are constant source of inspiration for all of us. 

As a result of Jennifer Causey's efforts a book called "Brooklyn Makers" was issued. From all the great artists there I chose to show you the exclusive Amy Merrick (creative floral designer, writer and stylist), her great studio in New York and her incredible talent.

I really admire the idea of Jennifer to meet us with all these creative people.


Чували ли сте за проекта "The Makers"Това е проект на фотографката Jennifer Causey, стартирал през 2010г., чиято идея е да представи най-различни креативни и талантливи хора в техните студиа. Именно те за непрекъснат източник на вдъхновение за всички. 

Като резултат от този проект възниква в последствие и книгата "Brooklyn Makers". От всички творци в нея аз си избрах да ви представя изключителната Amy Merrick (страхотен флорист, писател и стилист), нейното страхотно студио в Ню Йорк и невероятния и талант. 

Не мога да не адмирирам идеята на Дженифър да срещне всички нас с хора с такъв креативен потенциал.

photography: Jennifer Causey

No comments:

Post a Comment